Spring Lente

Sonnet Lente


De lente is gekomen en wordt feestelijk door de vogels begroet met vrolijk gezang. Het suizen van de briesjes vermengt zich met het murmelen van de bronnetjes. Terwijl de lucht wordt bedekt met een  zwarte mantel, kondigen een paar losse bliksems en donderslagen de Lente aan. Zodra zij zwijgen hervatten de vogels hun bekoorlijke gezang


Op de mooie bloeiende weide, bij het ruisen 

van gras en bladeren slapen de geitenhoeder en zijn trouwe hond zij aan zij.


Nimfen en schaapherders dansen op de feestelijke tonen van een doedelzak onder het stralende baldakijn van de lente


SONNET SPRING ENGLISH
 
Spring – Concerto in E Major

Allegro

Springtime is upon us.

The birds celebrate her return with festive song,
and murmuring streams are softly caressed by the breezes.
Thunderstorms, those heralds of Spring, roar, casting their dark mantle over heaven,
Then they die away to silence, and the birds take up their charming songs once more.

Largo
On the flower-strewn meadow, with leafy branches rustling overhead, the goat-herd sleeps, his faithful dog beside him.

Allegro
Led by the festive sound of rustic bagpipes, nymphs and shepherds lightly dance beneath the brilliant canopy of spring.