Ger Posthuma

Geschreven door Fractie op 28 februari 2011

In de nacht van 26 op 27 februari 2011 is Ger Posthuma op 74-jarige leeftijd overleden. Ger is 24 jaar lang raadslid geweest voor de PvdA, eerst in de gemeente Nieuw-Ginneken en daarna in Breda. Ger was een sociaal democraat in hart en nieren.
Ger Posthuma maakte zich ongelofelijk sterk voor solidariteit en gelijke kansen voor iedereen.  Dat zagen we vooral terug in zijn strijd voor de kwaliteit van onderwijs en het openbaar onderwijs in het bijzonder. Maar ook zijn gedrevenheid voor het bereiken van goedkope huur en koopwoningen, zodat ook starters een kans hebben op wonen in Breda. De laatste jaren was Ger in onze fractie een echte mentor. Hij wist zoveel, met al onze vragen konden we bij hem terecht. Slim, gedreven, met wijsheid en humor benaderde hij de vragen die bij onze raadsfractie op ons afkomen.

Na zijn afscheid als raadslid in maart 2010, hebben we nog veel genoten van de warme vriendschap en zijn altijd scherpe analyses van politiek Breda. Helaas werd hij ziek, en een strijd volgde met ups en downs. Ook in die maanden bleef hij betrokken en hij bleef scherp. Een gedicht met de titel ‘raad’ schreef Ger een paar jaar geleden. Het is typerend voor de wijze waarop hij werkte als volksvertegenwoordiger.  Hij was zo donders sociaal bewogen…………..

Wij zullen Ger heel erg missen!

Raad*

Hier zitten wij, bekleed met macht.
Ons zeer bewust van onze zware taken.
Worstelend met wel duizend zaken,
waarom de burger schamper lacht.

De ogen peinzend, 't voorhoofd diep gegroefd,
buigen wij ons over problemen,
om soms zelfs een besluit te nemen.
Vaak blij gestemd maar ook wel eens bedroefd.

De pers hoort toe, alert en nauwgezet.
Wie ooit een foutje maakt die zal het weten.
Zijn misser wordt breed uitgemeten,
waardoor hij voortaan beter op zijn woorden let.

"Wat ons beweegt", wordt wel gevraagd.
Is het de glamour van het ambt wellicht?
Zijn wij voor 't grote geld gezwicht?
Of wordt vooral de status nagejaagd?

Maar nee!!!
Eén ding slechts hebben wij voor ogen:
Wij zijn zo donders sociaal bewogen.

* Met het oog op de gelijke behandeling mag waar "hij" en "zijn" staat ook "zij" en "haar" worden gelezen.

 

Overlijdensbericht Ger Posthuma